• 5
  • <
Về kinh doanh
Lời mời hợp tác của Công ty Khởi đầu doanh nghiệp như thế nào
Phần chính Về kinh doanh Lời mời hợp tác của Công ty

Lời mời hợp tác của Công ty

 Sức khoẻ và sự đầy đủ vật chất -
đó là những giá trị cơ bản của con người
và chúng có thể trở thành đối tượng quản lý.

Hoạt động của Công ty và của các nhà phân phối - đó là cung cấp dịch vụ về quản lý chất lượng cuộc sống (Life Quality Management). Do vậy, các nhà phân phối của Công ty có thể được gọi là các Nhà Quản lý Chất lượng Cuộc sống Độc lập (Independent Life Quality Managers).

Hãy chọn cho mình hình thức hợp tác với Vision mà Bạn cho là hấp dẫn nhất:

  • Quản lý nguồn tài nguyên sức khoẻ (Health Management). Вạn có thể nâng cao đáng kể nguồn tài nguyên sức khoẻ của mình cũng như của các khách hàng của bạn khi sử dụng sản phẩm Vision, sản phẩm đạt chuẩn quốc tế GMP.

  • Dịch vụ quản lý kinh doanh (Bussiness Management). Bạn có thể xây dựng doanh nghiệp của chính bản thân mình mà chỉ cần đầu tư rất ít. Cơ sở thu nhập của bạn nằm trong Sơ đồ kinh doanh của Công ty, một trong những sơ đồ hiệu quả nhất của các công ty kinh doanh theo mạng trên thế giới, trong đó không tính đến trình độ học vấn, giới tính hay lứa tuổi của bạn. Bất cứ ai cũng có thể thành công.

Trong công ty Vision bạn cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của mình: du lịch, đào tạo, tiếp xúc với những con người thú vị, thăng tiến trong sự nghiệp và được công nhận - những giá trị này đã liên kết hàng ngìn người từ khắp các quốc gia trên thế giới. Hãy lựa chọn phong cách sống Vision!