• 5
  • <
Về kinh doanh
Lời mời hợp tác của Công ty Khởi đầu doanh nghiệp như thế nào
Phần chính Về kinh doanh Khởi đầu doanh nghiệp như thế nào

Khởi đầu doanh nghiệp như thế nào

Công ty đề xuất một số hình thức kinh doanh cùng Vision.

Nhà phân phối-người tư vấn

Dành cho ai muốn thử sức mình trong lĩnh vực kinh doanh bằng cách khuyến cáo người khác mua sản phẩm.
Bạn có thể kiếm tiền cùng với Công ty, bằng cách giới thiệu sản phẩm của Công ty
Chỉ cần thời gian và sự cố gắng của Bạn là đủ.
Không cần sự đầu tư về tài chính.

Điều kiện làm việc: Để bắt đầu công việc, Bạn cần phải ký hợp đồng.

Hoa hồng: Hoa hồng từ việc đề nghị từ 9 đến 22% tổng số sản phẩm khách hàng của Bạn mua.

Đào tạo: Tham gia các buổi giới thiệu on-line về sản phẩm.

Dịch vụ: Đăng ký nhận thông tin qua E-mail và SMS.


Nhà phân phối

Dành cho ai muốn sử dụng sản phẩm Công ty một cách tiện lợi và thử sức mình trong lĩnh vực kinh doanh. Bạn được mua sản phẩm chất lượng cao cho nhu cầu cá nhân với giá ưu đãi. Bạn có cơ hội kiếm tiền với Công ty bằng cách giới thiệu và bán sản phẩm của Công ty.

Điều kiện làm việc: Để bắt đầu công việc kinh doanh của mình Bạn cần phải ký hợp đồng và mua sản phẩm tương đương 95 CV.

Hoa hồng: Hoa hồng tối đa cho việc đề nghị 30%; Lợi nhuận từ việc bán sản phẩm đến 40%.

Đào tạo: Được tham gia các buôi giới thiệu sản phẩm on-line.

Công cụ: Tài khoản riêng trên website, Website về sản phẩm, tài liệu marketing sản phẩm miễn phí.

Dịch vụ: Đăng ký nhận thông tin qua E-mail và SMS.


Nhà phân phối tích cực

Dành cho những ai muốn bắt đầu việc kinh doanh riêng của mình. Bạn được mua sản phẩm chất lượng cao của Công ty cho nhu cầu cá nhân với giá ưu đãi.

Bạn có cơ hội kiếm tiền cùng Công ty bằng việc giới thiệu và bán sản phẩm Công ty.
Bạn có thể nhận hoa hồng cho việc đỡ đầu cho các nhà phân phối trong mạng lưới của Bạn theo sơ đồ trả hoa hồng của Công ty.

Điều kiện làm việc: Để bắt đầu việc kinh doanh, Bạn cần phải ký hợp đồng và mua sản phẩm tương đương 190 CV.

Hoa hồng: Được nhận hoa hồng từ mạng lưới; Hoa hồng tối đa cho việc đề nghị 30%; Lợi nhuận từ việc bán sản phẩm đến 40%; Lợi nhuận khác từ việc tham gia vào các chương trình mạng lưới và chương trình quà tặng sản phẩm đặc biệt của Công ty.

Đào tạo: Được tham gia các buổi giới thiệu on-line về sản phẩm, về kinh doanh và các buổi giới thiệu dành cho nhà phân phối tích cực; Đươc tham gia vào các sự kiện tổng hợp của Công ty.

Công cụ: Tài khoản riêng trên website; Tạo website riêng với sự giúp đỡ của các kỹ sư thiết kế website; Được cung cấp tên miền trong không gian tên miền của Công ty; Được cấp host trong website của Công ty; Website về sản phẩm và kinh doanh; Tài liệu marketing sản phẩm miễn phí.

Dịch vụ: Đăng ký nhận thông tin qua E-mail và SMS.


Nhà phân phối chuyên nghiệp

Đề xuất có lợi nhất cho những ai, quan tâm đến việc Bán sản phẩm. Bạn được mua sản phẩm chất lượng cao với giá ưu đãi tối đa và có cơ hội kiếm tiền với Công ty bằng cách giới thiệu và bán sản phẩm của Công ty. Bạn được nhận hoa hồng từ việc đỡ đầu cho mạng lưới nhà phân phối của Bạn theo sơ đồ trả hoa hồng của Công ty.

Điều kiện làm việc: Để bắt đầu việc kinh doanh, Bạn cần phải ký hợp đồng và mua Booster sản phẩm tương đương 475 CV.

Hoa hồng: Được nhận hoa hồng từ mạng lưới; Hoa hồng tối đa từ việc đề nghị 30%; Lợi nhuận từ việc bán sản phẩm lên đến 50%; Lợi nhuận khác từ việc tham gia vào các chương trình mạng lưới và các chương trình quà tặng sản phẩm đặc biệt của Công ty.

Đào tạo: Đựoc tham gia các buổi giới thiệu On-line về sản phẩm và kinh doanh dành cho nhà phân phối tích cực và những người mua Booster; Đựoc tham gia vào các sự kiện tổng hợp của Công ty.

Công cụ: Tài khoản riêng trên website; Tạo website cá nhân với sự giúp đỡ của các kỹ sư thiết kế website; Đựơc cấp tên miền trong không gian tên miền của Công ty; Được cấp Host trong Website của Công ty; Website về sản phẩm và kinh doanh; Tài liệu marketing sản phẩm miễn phí.

Dịch vụ: Đăng ký nhận thông tin qua E-mail và SMS. Cơ hội tham gia vào Chuyến Du Lịch Miễn Phí cùng Công ty – VISION VOYAGE.

Người xây mạng lưới

Đề xuất có lợi nhất cho những ai, muốn tập trung phát triển mạng lưới và thu nhiều lợi nhuận hơn.
Bạn được mua sản phẩm chất lượng cao với giá ưu đãi tối đa và có cơ hội kiếm tiền với Công ty bằng cách giới thiệu và bán sản phẩm của Công ty.

Bạn được nhận hoa hồng từ việc đỡ đầu cho mạng lưới nhà phân phối của Bạn theo sơ đồ trả hoa hồng của Công ty trong thời gian 3 tháng (mà không cần thêm sự đầu tư tài chính nào).

Điều kiện làm việc: Để bắt đầu việc kinh doanh, Bạn cần phải ký hợp đồng và mua SplitBoosters sản phẩm tương đương 570 CV.

Hoa hồng: Nhận hoa hồng trong thời gian 3 tháng; Hoa hồng tối đa từ việc đề nghị 30%; Lợi nhuận từ việc bán sản phẩm lên đến 50%; Lợi nhuận khác từ việc tham gia vào các chương trình mạng lưới và các chương trình quà tặng sản phẩm đặc biệt của Công ty.

Đào tạo: Được tham gia vào các buổi đào tạo On-line về sản phẩm, kinh doanh dành cho nhà phân phối tích cực và người mua SplitBooster; Được tham gia vào các sự kiện tổng hợp của Công ty.

Công cụ: Tài khoản riêng trên website; Tạo website cá nhân với sự giúp đỡ của các kỹ sư thiết kế website; Đựơc cấp tên miền trong không gian tên miền của Công ty; Được cấp Host trong Website của Công ty; Website về sản phẩm và kinh doanh; Tài liệu marketing sản phẩm miễn phí.

Dịch vụ: Đăng ký nhận thông tin qua E-mail và SMS. Cơ hội tham gia vào Chuyến Du Lịch Miễn Phí cùng Công ty – VISION VOYAGE.

Dù chọn hình thức nào, Bạn cũng sẽ nhận được những kết quả hơn cả sự mong đợi!

Ngay từ lúc này, Bạn hãy nghiên cứu sơ đồ trả hoa hồng của Công ty, một trong những sơ đồ được công nhận là đơn giản nhất và hiệu quả nhất trong ngành kinh doanh theo mạng.

Bạn có thể ký hợp đồng điện tử và trở thành nhà phân phối của Vision ngay lập tức.

Lưu ý: Để ký hợp đồng điện tử, Bạn cần phải biết thông tin người đở đầu của Bạn, người đã mời Bạn vào lĩnh vực kinh doanh này.