• 5
  • <
Về kinh doanh
Lời mời hợp tác của Công ty Khởi đầu doanh nghiệp như thế nào

Hợp đồng điện tử

Bất cứ công dân nào từ 18 tuổi và muốn trở thành nhà phân phối Vision đều có thể ký hợp đồng. Trước khi ký hợp đồng điện tử, bạn nhất thiết phải làm quen:

Lưu ý! Tất cả các dòng phải điền bằng chữ cái tiếng Anh.