• 5
  • <
Về công ty
Vision hôm nay Triết lý của công ty Lịch sử công ty Nghiên cứu Quốc tế về Chất lượng cuộc sống

Vision hôm nay

Công ty “Vision International People Group” – một trong những công ty lớn nhất hiện đang giới thiệu trên thị trường thế giới các sản phẩm dành cho sức khoẻ và sự trường thọ. Sứ mệnh của Công ty – “Chúng tôi làm kinh doanh lành mạnh”, có nghĩa một hình thức kinh doanh tin cậy, bền vững, có lợi nhuận, dựa trên nhu cầu chính của con người – được khoẻ mạnh.

Từ khi thành lập, ngày 14 tháng 6 năm 1996, Công ty không ngừng phấn đấu xây dựng văn hoá mới về sức khoẻ như sư ưu tiên tuyệt đối cho từng cá nhân và toàn xã hội nói chung. Điều này thể hiện bằn những dòng sản phẩm chính mà Công ty đang quảng bá.

Hoạt động của Công ty và các nhà phân phối – cung cấp dịch vụ về quản lý chất lượng cuộc sống (Life Quality Management). Như vậy, các nhà phân phối của Công ty được gọi là những Nhà quản lý Chất lượng Cuộc sống độc lập (Independent Life Quality Managers).

Các hướng hoạt động chính là:

- Quản lý sức khoẻ (Health Management). Các nhà phân phối tăng cường đáng kể sức khoẻ của mình và của các khách hàng của mình nhờ sử dụng sản phẩm Vision, chất lượng của sản phẩm được khẳng định bằng tiêu chuẩn quốc tế GMP , cũng như các tiêu chuẩn HACCP và ISO 22000.

- Quản lý doanh nghiệp của chính mình (Bussiness Management). Các nhà phân phối xây dựng doanh nghiệp của chính mình mà chỉ cần đầu tư tối thiểu. Cơ sở của thu nhập được đề cập trong sơ đồ kinh doanh của Công ty, được công nhận là một trong những sơ đồ hiệu quả nhất của nghành kinh doanh theo mạng trên thế giới, mà ở đó học vấn, giới tính và độ tuổi của bạn không có ý nghĩa. Ai cũng có thể thành công.

Công ty Vision mang đến cơ hội nâng cao đáng kể chất lượng cuộc sống. Du lịch, đào tạo, tiếp xúc với những con người thú vị, thăng tiến trong sự nghiệp và công nhận – đó là những giá trị đã liên kết hàng nghìn người từ khắp các quốc gia trên thế giới.

Hãy lựa chọn phong cách sống Vision!