• 5
  • <
Về công ty
Vision hôm nay Triết lý của công ty Lịch sử công ty Nghiên cứu Quốc tế về Chất lượng cuộc sống
Phần chính Về công ty Nghiên cứu Quốc tế về Chất lượng cuộc sống

Dự án Quốc tế Nghiên cứu Chất lượng Cuộc sống

Các nhà phân phối kính mến,

Xin lưu ý các bạn rằng sự hợp tác của Công ty chúng ta với Tổ chức Y tế Thế giới (The World Health Organization) thể hiện dưới các hình thức hoạt động sau:
  1. Chuẩn bị và phát hành các tài liệu khoa học về vấn đề nghiên cứu chất lượng cuộc sống.
  2. Thu thập, nghiên cứu, phân tích các số liệu trong khuôn khổ Nghiên cứu Quốc tế về chất lượng cuộc sống tiến hành trên trang www.visionsurvey.net.
Khi miêu tả về sự hợp tác với WHO, Công ty và các nhà phân phối chú trọng tới các vấn đề sau:
  1. Công ty Vision International People Group thực hiện dự án quốc tế hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới và Viện nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng thuộc Viện hàn lâm Y học Nga. Chỉ có các nhà phân phối công ty đạt tiêu chuẩn mới được tham gia vào dự án này.
  2. Trong quá trình Nghiên cứu quốc tế về chất lượng cuộc sống, sức khoẻ và dinh dưỡng sử dụng, sử dụng các Công cụ nghiên cứu sau:
Bảng câu hỏi đề đánh giá thực trạng dinh dưỡng;
Bảng câu hỏi để đánh giá sức khoẻ và chức năng ICF-based Health and Functioning, được soạn thảo dựa trên cơ sở tài liệu chính thức của WHO - Phân loại quốc tế về chức năng, giới hạn của hoạt động sống và sức khoẻ con người;
Bảng câu hỏi của WHO để đánh giá chất lượng cuộc sống WHOQOL-BREF.
Trong quá trình hợp tác, có một số các yêu cầu nhất đinh mà Công ty nhận được từ Tổ chức Y tế Thế giới trong khuôn khổ tiến hành Nghiên cứu quốc tế về chất lượng cuộc sống, sức khoẻ và dinh dưỡng. Những yêu cầu đó như sau:

  1. Không được sử dụng logo của WHO trên các trang web cũng như trong bất kỳ tài liệu in ấn hay hình thức thông tin nào (slide, video, sách, tờ rơi, vv)
  2. Không được khẳng định hoặc tuyên bố hoặc thông báo dưới mọi hình thức dẫn đến việc gây hiểu sai rằng WHO khuyến cáo sử dụng sản phẩm của Công ty Vision. Theo điều lệ của WHO, nghiêm cấm hoàn toàn việc thể hiện sự ưa thích đối với bất kỳ một công ty hay sản phẩm thương mại nào. Bởi vậy, các nhà phân phối không được tuyên bố bằng miệng hoặc văn bản rằng một loại thực phẩm chức năng hay sản phẩm sinh học nào đó được WHO khuyến cáo sử dụng – WHO chỉ hoan nghênh vấn đề nghiên cứu.

  3. Không khẳng định rằng WHO cấp chứng chỉ. Chứng chỉ của người tham gia Nghiên cứu quốc tế về chất lượng cuộc sống do Công ty Vision cấp cho các nhà phân phối.
Khi có hiện tượng nhà phân phối Công ty không tuân thủ các yêu cầu đối với sự hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới, Công ty có quyền áp dụng các hình thức phạt khác nhau kể cả huỷ hợp đồng.Trân trọng,
Ban DRD
VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP