• 5
  • <
Về công ty
Vision hôm nay Triết lý của công ty Lịch sử công ty Nghiên cứu Quốc tế về Chất lượng cuộc sống

VIP-Vision-TV

Công ty Vision có truyền hình riêng của mình. Hàng tuần bạn có thể xem các chương trình của công ty bằng tiếng Nga, về phong cách sống khoẻ mạnh, về sự phát triển của kinh doanh mạng. Từ nội dung chương trình bạn sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về công ty và sản phẩm Vision, về các nhà phân phối, những người đang tìm đường đi đến thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới. Truyền hình VIP-Vision-TV – đó là cửa số vào một Thế giới rộng lớn!