• 5
  • <
Liên hệ
Địa chỉ các đại diện Địa chỉ các Trung tâm OrgaNice Trung tâm nhà phân phối Phản hồi
Phần chính Liên hệ

Địa chỉ các Trung tâm OrgaNice

Trung tâm OrgaNice tại TP. Nizhniy Novgorod

Địa chỉ: 603000, TP. Nizhniy Novgorod, đường Bolshaya Pokrovskaya, nhà 32
Điện thoại: 8 (831) 430-04-54
E-mail: nijniy.novgorod@organice.co
Сайт: www.vipgroup.net/company/center/

Giờ làm việc:
Thứ ba — thứ sáu từ 10h00 đến 21h00
Thứ bảy, chủ nhật từ 12h00 đến 21h00
Thứ hai — ngày nghỉ