VIP-Forum Moscow

18-19

Tháng 2

Moscow
Ngày 18 – 19/2/2017 sẽ diễn ra sự kiện lớn đầu tiên của Công ty trong năm mới – VIP-Forum của Công ty. Sự kiện là một khởi đầu mới trong giai đoạn phát triển của Công ty, sự khởi đầu của một kỷ nguyên Vision mới.

CÙNG NHAU CHÚNG TA SẼ LÀM ĐƯỢC NHIỀU HƠN!Photo Albums on Google Photo:

VIP FORUM Moscow-2017
VIP FORUM Moscow-2017. Speakers