Công ty phát động promotion đặc biệt "Mercedes từ Chủ tịch"
cho chương trình OrgaNiceĐể tham gia Promotion cần phải hoàn thành những điều kiện sau:

Tham gia tích cực chương trình OrgaNice từ tháng 1 đến tháng 8/2015 nghĩa là trong mỗi tháng cần có đơn hàng của một trong những chương trình của định hướng OrgaNice (đối với người mới trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 8 thì tính từ tháng ký hợp đồng cho đến hết tháng 8).Từ tháng 1 đến tháng 8/2015 cần xây dựng những mạng lưới nhà phân phối mới mà họ tuyển dụng vào OrgaNice. Các nhà phân phối mới ở đây là những nhà phân phối tầng 1, ký hợp đồng từ tháng 1 đến tháng 8/2015, và các nhà phân phối trong hệ thống của họ.
NGUYÊN TẮC TÍNH ĐIỂM

Nhà phân phối mới
tầng 1 – 2 điểm

Nhà phân phối mới
tầng 2 – 2 điểm
 

Nhà phân phối mới
tầng 3 – 2 điểm

Nhà phân phối mới
từ tầng 4 trở lên – 1 điểm 
 • Nhà phân phối mới ở tầng bất kỳ mua lặp lại OrgaNice – 1 điểm.
 • Nhánh bổ sung của những người tuyển dụng mới với độ sâu không ít hơn 3 tầng - 2 điểm
 • Nhánh bổ sung của những người tuyển dụng mới với độ sâu hơn 6 tầng - 5 điểm
 • Đơn hàng cá nhân mỗi bộ OrgaNice, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8/2015, bắt đầu từ bộ thứ hai - 2 điểm.

 • Đơn của khách hàng tính cho nhà phân phối trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8/2015 – 2 điểm.
 • Mức áp dụng quy tắc nén đối với các nhà phân phối mới mua OrgaNice.
 • Cơ hội đặc biệt cho người mới giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8/2015. Khi nhà phân phối mới đầu tiên ký hợp đồng tham gia chương trình, anh ta nhận được thêm Welcome Bonus – 2 điểm.
Tất cả những nhà phân phối tham gia Promotion chia theo 4 nhóm phụ thuộc vào nguyên tắc khu vực:

NGAVIỆT NAMCÁC NƯỚC SNGCÁC NƯỚC CHÂU ÂU

4 NGƯỜI CHIẾN THẮNG(mỗi nhóm có 1 người):
 • Tham gia VV2015 (Việt Nam) với phòng hạng sang.
 • Tham gia quay số trúng thưởng xe hơi Mercedes E-class, thương hiệu OrgaNice.
 • Những nhà phân phối không trúng thưởng Mercedes, nhận máy tính iMac.
Với số điểm bằng nhau, ưu thế thuộc về những nhà phân phối có danh hiệu cao hơn trong giai đoạn Promotion (tổng số sao trong tổng số tháng), còn khi danh hiệu như nhau – có tổng thu nhập nhiều hơn ở 6 tầng trong giai đoạn tháng 1-tháng 8/2015.

QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG SẼ DIỄN RA TẠI  MILLENIUM 2015

Các nhà phân phối ở vị trí thứ 2 và 3 trong mỗi nhóm (8 nhà phân phối) sẽ được nhận:
 • Millenium Travel Bonus trị giá 1000 Euro
 • MacBook Air trên sân khấu Millenium