• 5
  • <
Tin tức
Các sự kiện Vision Planet
Phần chính Tin tức Các sự kiện Breakfast with the President

Breakfast with the PresidentNgày 24/10/2015 Sẽ diễn ra sự kiện quy mô Ăn sáng cùng Chủ tịch dưới hình thức trực tuy ến

Hình thức này giúp liên kết đại gia đình VISION từ khắp mọi nơi trên toàn thế giới tập trung tại một nơi và những ai mong muốn đều được nhận sự đào tạo từ công ty.

Ăn sáng cùng Chủ tịch vào tháng 10/2015 – thông tin độc quyền về Millenium 2015 và các thông tin quan trọng của năm, Bạn sẽ được nghe từ những người tham dự Millenium 2015, các thủ lĩnh cấp cao, thông báo những người chiến thắng trong Promotion “Mercedes từ Chủ tịch” và những người sở hữu Luxury Bonus đầu tiên từ VISION .

Những người tham gia Ăn sáng cùng Chủ tịch cũng sẽ nhận được các thông tin mới nhất về các chương trình và Promotion từ chính Chủ tịch.

Họ biết  cần phải tham gia vào những sự kiện  nào sắp diễn ra để kinh doanh VISION  đạt được hiệu quả cao.

Một trong những đặc quyền của những  nhà phân phối được quyền tham gia  các sự kiện với sự có mặt của Chủ tịch, -  đó là một cơ hội để được đào tạo ở cấp  cao nhất.

Ăn sáng cùng Chủ tịch sẽ bao  gồm một phần đào tạo đặc biệt: người  tham gia sự kiện sẽ nhận được những công cụ kinh doanh có sẵn để tổ chức  những buổi thuyết trình hiệu quả, giai  đoạn hậu Millenium, quảng bá cho các  chương trình và sự kiện của Công ty.

Tiêu chuẩn tham gia vào sự kiện là  tích cực trong tháng 9. Đối với các nhà phân phối mới - tích cực trong tháng 10 trước ngày diễn ra sự kiện.

Ăn sáng cùng Chủ tịch - là những  khoảnh khắc đẹp nhất của Millenium  2015 và tin tức nóng nhất trong một  bầu không khí của sự thành công cùng  VISION!