• 5
  • <
Tin tức
Các sự kiện Vision Planet
Phần chính Tin tức Các sự kiện Hội thảo thủ lĩnh

Hội thảo thủ lĩnh

Trước thềm VIP-Forum đoàn đại biểu đại diện các thủ lĩnh VISION từ Nga, Châu Âu, Việt Nam và các nước SNG sẽ tập hợp để tham gia Hội thảo dành cho các thủ lĩnh VIP 2S trở lên.

Tại hội thảo sẽ có sự THAM DỰ CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY DMITRY BURIAK.


Tham gia Hội thảo lần này, các thủ lĩnh VISION sẽ là những người đầu tiên được nhận từ Chủ tịch thông tin về những kế hoạch cấp thiết của Công ty, thảo luận những triển vọng phát triển trong tương lai gần và cùng đề ra lịch làm việc và tổ chức các sự kiện dành cho các thủ lĩnh trong giai đoạn trước khi diễn ra lễ hội Millenium 2016.

Cùng nhau chúng ta có thể thành công hơn!