• 5
  • <
Tin tức
Các sự kiện Vision Planet

Welcome to Vision!Bóng bay tải về
Poster №1 xem tải về
Poster №2 xem tải về
Poster №3 xem tải về
Banner Facebook tải về 

NGÀY 11/7 TẠI TẤT CẢ CÁC VĂN PHÒNG VÀ ĐẠI DIỆN VISION, CŨNG NHƯ TẠI CÁC ĐIỂM TỰ TỔ CHỨC Ở 20 QUỐC GIA SẼ DIỄN RA BUỔI GIỚI THIỆU QUY MÔ «WELCOME TO VISION», HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT HÀNG NĂM CỦA CÔNG TY VISION!

  • Киев / Kiev 01.01.1970 (29 photo)
Pages: 1 2 Next
Chào mừng lên máy bay của Vision!
Hãy thắt dây an toàn, chúng ta chuẩn bị cất cánh!