Danh hiệu

Điều kiện tiêu chuẩn promotion đặc biệt “Hoà nhịp tới Marốc”

 1. Tham dự VV2014 — có nghĩa hoàn thành tiêu chuẩn chính theo tổng kết của tháng 5
 2. Đạt danh hiệu VIP 2S và cao hơn vào tháng 6-8 (3 tháng)
 3. Phát triển các nhóm nhà phân phối mới, các nhóm được tạo nên trong giai đoạn tiêu chuẩn chính của chuyến du lịch Marôc.

Từ ngày 1/6 – 31/8 – tích luỹ được số điểm SVNGV:

 • Chia làm 3 khu vực – Nga, Việt Nam, các nước còn lại
 • Cần đạt mức tăng tối đa tổng SV+NGV theo tổng kết tháng 8 so với tổng SV+NGV theo tổng kết tháng 5
 • Nhà phân phối có mức tăng cao nhất ở mỗi nhóm thuộc 3 khu vực kể trên sẽ tham gia một chương trình đặc biệt và trở thành huyền thoại Marôc *

* Điều kiện bắt buộc: đạt danh hiệu VIP 2S và cao hơn cả 3 tháng! 
Điều kiện tiêu chuẩn:


Trong giai đoạn tiêu chuẩn cần hoàn thành một trong những điều kiện sau đây:

 • Duy trì danh hiệu VIP 4S trở lên trong suốt giai đoạn thực hiện tiêu chuẩn hoặc lần đầu tiên khóa danh hiệu VIP 4S.
 • Duy trì danh hiệu VIP 3S trở lên trong suốt giai đoạn thực hiện tiêu chuẩn (hoặc lần đầu tiên khóa danh hiệu VIP 3S) và có tổng doanh số 6 tầng trong giai đoạn 09/2013-05/2014 tăng so với giai đoạn 09/2012-05/2013.
 • Duy trì danh hiệu VIP 2S trở lên trong suốt giai đoạn thực hiện tiêu chuẩn. Tích lũy 5000 SV và 5000 NGV.
 • Duy trì danh hiệu VIP 1S trở lên trong suốt giai đoạn thực hiện tiêu chuẩn, có tối thiểu 1 tháng đạt danh hiệu VIP 2S. Tích lũy 7000 SV và 10000 NGV.
 • Duy trì danh hiệu VIP trong suốt giai đoạn thực hiện tiêu chuẩn, có 5 trong số 9 tháng đạt danh hiệu VIP 1S. Tích lũy 8000 SV và 18000 NGV.
Trong khuôn khổ chương trình du lịch, sẽ diễn ra chuyến tham quan đặc biệt sang trọng dành cho các Thủ lĩnh công ty. Để tham gia vào chuyến tham quan này, cần hoàn thành 1 trong các điều kiện sau:
 • Hoàn thành tiêu chuẩn du lịch theo nhóm: VIP 4S hoặc VIP 3S trong giai đoạn thực hiện tiêu chuẩn chính;
 • Hoàn thành tiêu chuẩn du lịch theo nhóm VIP 2S, và có tổng doanh số 6 tầng trong giai đoạn 09/2013-05/2014 tăng 10% so với giai đoạn 09/2012-05/2013.
 • Hoàn thành tiêu chuẩn du lịch theo nhóm VIP 1S. Trong giai đoạn thực hiện tiêu chuẩn chính xác lập lại danh hiệu VIP 2S hoặc lần đầu tiên khóa danh hiệu này – nghĩa là có 2 tháng liên tục đạt danh hiệu VIP 2S – và có tổng doanh số 6 tầng trong giai đoạn 09/2013-05/2014 tăng 50% so với giai đoạn 09/2012-05/2013.
Điều kiện tiêu chuẩn dành cho nhà phân phối mới ký hợp đồng trong giai đoạn từ tháng 09/2013 đến tháng 03/2014.

Nhà phân phối có cơ hội tham gia chương trình du lịch bằng cách thực hiện tiêu chuẩn theo nhóm tiêu chuẩn này hoặc nhóm tiêu chuẩn khác từ tháng thứ 3 (ba) sau khi ký hợp đồng. Để làm được điều đó, trong tháng tháng thứ nhất và tháng thứ 2 kể từ lúc ký hợp đồng nhà phân phối phải đạt danh hiệu tối thiểu là nhà phân phối tích cực. Kể từ tháng thứ 3, việc tham gia theo nhóm tiêu chuẩn nào sẽ được xác định dựa trên danh hiệu hiện tại của nhà phân phối.

Đối với nhóm VIP: đạt danh hiệu VIP trong 4 tháng, các tháng còn lại - VIP 1S (trong đó, số tháng còn lại tối thiểu là 1); Tích lũy 8000 SV và 18000 NGV

Đối với nhóm VIP 1S: đạt danh hiệu VIP 1S trong suốt giai đoạn thực hiện tiêu chuẩn, và tối thiểu 1 tháng đạt danh hiệu VIP 2S; Tích lũy 7000 SV và 10000 NGV

Đối với nhóm VIP 2S:
Đạt danh hiệu VIP 2S trong suốt giai đoạn thực hiện tiêu chuẩn. Tích lũy 5000 SV và 5000 NGV

Đối với nhóm VIP 3S và 4S: Khóa danh hiệu VIP 3S hoặc VIP 4S trong giai đoạn thực hiện tiêu chuẩn.

Khi đó tổng SV và NGV của nhà phân phối sẽ bao gồm:
Tất cả các suất hàng cá nhân, các suất hàng của người mới và các nhà phân phối trong mạng lưới của họ tính từ tháng ký hợp đồng.

Điều kiện bổ sung.
Chuyển điểm sang Vision Voyage-2015

Đối với các nhà phân phối hoàn thành điều kiện tích luỹ điểm SV và NGV trong giai đoạn promotion Vision Voyage-2014, nhưng không hoàn thành điều kiện tham dự Vision Voyage-2014, áp dụng điều kiện sau:
Để chuyển điểm SV và NGV vào tài khoản promotion Vision Voyage-2015 cần đạt danh hiệu VIP 1S và cao hơn vào tháng 6. Tỉ lệ chuyển điểm ¼.

Hãy cùng Vision đến Marocco năm 2014!